Kinesitherapie.

‘Bewegen doet leven’
In de kinesitherapie trachten we het bewegingssysteem (spieren, botten, pezen en ligamenten) te optimaliseren zodat alle structuren op een juiste en voldoende manier bewegen. Dit bereiken we via passieve en actieve therapie, manuele technieken zijn de aanvulling op een gepersonaliseerd
en individueel begeleid oefenprogramma.

Welke aandoeningen?

  • Klachten in het bewegingssysteem: spier- pees- ligamentaire klachten: tennis- en golfelleboog, scheuren, verrekkingen, ontstekingen, spierkrampen
  • Gewrichtsklachten: artrose, artritis, reuma, (sub)luxatie, frozen shoulder
  • Rug- en nekklachten: hernia, chronische/acute klachten, houdingsgerelateerd, whiplash
  • Sportblessures: pubalgie, iliotibiaal frictiesyndroom ( Runner’s knee), adductorprobleem, shin splint, schouder impingement, bursitis, schouder instabiliteit
  • Kaakproblemen
  • Houdingsproblematiek
  • Hoofdpijn
  • Evenwichts- en stabiliteitsproblemen
  • Ademhalingsproblemen: kortademig, hyperventilatie